Besök hos Ålands Smådjursklinik

Micke besökte vinnaren i vårt Webb Expo-lotteri under en förmiddag i förra veckan. Tillsammans med Johannes Eckerman från kliniken ägnades den mesta tiden åt att diskutera tankar och ideér kring den digitala närvaron. Tack för en mycket givande förmiddag.

Fler nyheter...